František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Josef Kirschner
Bible egoistů : nejdříve já, potom ti druzí [Egoisten Bibel]

Nakl. údaje: Liberec : Dialog, 2000
ISBN 80-86218-41-4 (váz.)

Knihu "Bible egoistů" jsem si koupil, protože ve své vynikající knize "Vítězit bez boje" na ni Josef Kirschner odkazuje. "Bible egoistů" je v šak v první části jen soupisem zásad a téma není ani zdaleka tak srozumitelně vysvětleno jako v pozdější knize "Vítězit bez boje". Pro toho, kdo se řídí zásadou "vítězit bez boje" však může být vhodnou pomůckou k osvěžení myšlenek. Doporučuji proto přečíst nejdříve knihu "Vítězit bez boje".

"Ovládáš-li nějakou činnost, jsi pro okolí potřebným člověkem a můžeš si určit svou cenu. Jestliže nejsi potřebným člověkem, nutně potřebuješ odbory."

"Morálka je nástroj manipulační hry, který prohnaní jedinci vynalezli pro hlupáky."

"Nikdo tě nemůže vydírat hrozbou, jsi-li ochoten všeho se vzdát."

"Každý den má svoji pravdu. Včerejší pravda už nemusí být pravdou dneška."

"Existuje jen jedna opravdová pomoc. Spočívá v tom, že si pomůžeš sám vlastními silami.
Kdo není připraven si pomoci sám, tomu nemůže účinně pomoci nikdo."

"Kdo tě vyzývá, abys pomáhal druhým lidem, potřebuje v tobě vyvolat pocit viny"

"Kdo není schopen být odpovědný sám za sebe a zároveň předstírá, že může převzít odpovědnost za ostatní, utíká se k demokratickým rozhodnutím. Avšak nesprávné rozhodnutí se určitě nestane správným jenom proto, že bylo přijato demokraticky.
Demokratické rozhodnutí slouží k tomu, aby nikdo nemusel převzít odpovědnost."

"Demokratická rozhodnutí slouží prohnaným jedincům k tomu, aby si na svůj účet připisovali úspěchy a za porážky mohli činit odpovědné hlupáky."

"Měřítka morálky jsou jejich uživateli nastavena tak vysoko, že žádný člověk, který na ně přistoupí, je nemůže splnit. To z něho dělá v manipulativní hře života dlouhodobě poraženého. Kdo žije podle svých vlastních měřítek a věří si, toho nemohou omezovat žádné pocity viny."

"Připomeň si, že žiješ ve společnosti rozdělené na tři třídy:
  • třídu prohnaných jedinců, kteří hlupákům předepisují, jak mají myslet, věřit, doufat a nakupovat;
  • třídu hlupáků, která potřebuje prohnané jedince, protože sama neví, jak má myslet, věřit, doufat a nakupovat;
  • třídu rozumných lidí, kteří to vědí sami a podle toho také jednají."
"Jestliže si uvědomuješ, že sám jsi součástí kultury, nepotřebuješ nikoho, kdo by ti ji pro svůj prospěch vysvětloval, nebo dokonce prodával."

"Stát je organizace, jejímž prostřednictvím prohnaní jedinci vzbuzují v hlupácích naději, že pro ně chtějí jen to nejlepší."

"Náboženství a strany nabízejí svým věřícím naději na kolektivní štěstí, ovšem za cenu ztráty individuální svobody."

V další části popisuje "techniky" sebezdokonalování a meditace.

"Napadne-li někdo tvé city a bude-li mířit na tvou hrdost nebo čest, zůstane tvé srdce lhostejné. Pokud se nebudeš upínat na hrdost ani na čest, nemůže je nikdo zranit."

"Vychovatel se musí stále sám povyšovat tím, že ponižuje žáka. Jinak ztratí autoritu a stane se zcela zbytečným."

Od umělců a kritiků si nenechá diktovat co má považovat za umění a kulturu:
"Umění, které stojí nad všemi uměními, jež se hlupákům nabízejí k povznesení, je podle názoru přesvědčených egoistů umění žít svůj život. Každý si ho může osvojit, bude-li žít nejen proto, aby přežil, ale aby také uspokojil potřebu překonat sebe sama.
Rozhodující je přitom to, že umění života může sloužit pouze k vlastnímu povznesení. Umělec života nepotřebuje nikoho, před kým by se musel předvádět, aby byl respektován. Stačí mu nejvyšší respekt před sebou samým."

A shrnutí celé knihy samotným autorem:
"Pro zbytek svého života jsem se rozhodl, že budu žít podle svých vlastních potřeb a představ a že se zřeknu všeho, co mě činí jakkoli závislým na kterémkoli jiném člověku."
(2.6.2007)