František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Sri K. Dhammananda
Jak se věnovat buddhismu [How to practice Buddhism]

Nakl. údaje: Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007
ISBN 978-80-903688-0-4 (brož.)

Existuje spousta knížek o buddhismu, ale většina z nich předpokládá, že o tom již něco víte. Tato knížka vám vysvětlí proč byste některé z těch ostatních měli číst.

Autor klade důraz na náš vlastní úsudek.
Po Buddhově odchodu - s růstem popularity buddhismu v různých zemích - přijímali Buddhovi následovníci do své víry v různých dobách různé tradiční prvky své vlastní kultury. Nemůžeme přirozeně všechny tyto tradiční praktiky považovat za Buddhovu Dhamu. Potřebujeme pravdu původního Buddhova učení. Jedině trvalým úsilím zaměřeným na šíření pravdivého učení můžeme buď zcela vykořenit, nebo alespoň omezit mylné rituály, které se dnes pod rouškou buddhismu provozují. Měli bychom tedy studovat původní učení a rozhodnout, každý sám za sebe, co je správné nebo špatné.

Náboženství z buddhismu udělali lidé, kteří ho nepochopili.

Mysl není možné rozvíjet pouhou důvěřivou modlitbou, uctíváním nějakého boha nebo provozováním různých rituálů a ceremonií. Nedoufejme, že provozováním rituálních praktik nebo modliteb získáte poznání, moudrost, čistotu mysli nebo osvícení.

Můžete chodit od jednoho chrámu ke druhému a uctívat různé bohy a bohyně v naději, že se zbavíte svých obav a problémů. Ale pokud a dokud nevičíte vaši vlastní mysl za účelem porozumnění povaze vaší existence, nikdy nezískáte skutečné osvobození od takového trápení a všech vašich obav.

Samotná víra nemůže vyčistit mysl od pochyb, které nám brání v pochopení pravdy. Lidé často ulpívají na nesprávné víře bez toho, že by ji jakkoliv rozumově analyzovali, ze strachu, že by na základě podobného uvažování mohli přijít nejen o svou víru, ale s ní také o jakoukoliv možnost osvobození. Buddha naopak doporučuje podrobit každou víru důkladnému studiu a podrobnému zkoumání a přijmout ji až teprve na základě výsledků, které nám její praxe přináší.

Buddhovo učení nepřikládá žádnou váhu modlitbám, úpěnlivým prosbám a rituálům. Buddha nás opakovaně vyzýval k úsilí o pochopení povahy mysli. Jedině tak můžeme poznat naše slabá místa a dospět k vhodnému řešení, jak se s nimi vypořádat za účelem konečného osvobození. Buddhismus učí soběstačnosti.

Knižní znalost ke zlepšení kvality života nestačí. Pouhá znalost bez čistoty mysli vede ke skepticismu.

V tomto textu bylo nastíněno několik metod, jak praktikovat buddhismus. Chcete-li jednoho dne spatřit výsledky a skutečně porozumět tomu, co Buddha učil, zkuste nejen studovat, ale i následovat základy jeho učení, bez toho, že byste se nechali ovlivňovat teoriemi a různými buddhistickými školami.


19.10.2007

Tuto knihu můžete obdržet zdarma zde: DHARMA-ZDARMA