František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Joseph Murphy
Moc podvědomí : velká kniha vnitřního a vnějšího rozvoje

Nakl. údaje: Praha : Knižní klub, 1993
ISBN 80-85634-08-2 (váz.)

Anotace

Světoznámý bestseller učitele pozitivního myšlení dr. J. Murphyho, význačného představitele proudu psychologického mayšlení, jež vyzvedá úlohu podvědomí v lidské psychice.
Podvědomí je podle autora dokonce rozhodující silou, která určuje nejen duševní, le také tělesný a společenský rozvoj člověka a na množství konkrétních příkladů dr. Murphy uvádí, jak postupovat, aby člověk dosáhl úspěchu v zaměstnání, podnikání apod. Autor nám tak pomáhá při hledání kladných řešení našich životních situací.

Komentář

Při čtení knih tohoto druhu jsem obvykle skeptický a odrazují mne podobné výroky:
Toužíte po šťastném, plnějším a bohatším životě? Zapojte tuto zázračnou moc a urovnejte si svoji cestu životem, vyřešte si soukromé i pracovní problémy a nastolte harmonii v rodinném kruhu. Tuto knihu si musíte přečíst bezpodmínečně několikrát.

Umíte se účinně modlit? Jak je tomu vlastně dlouho od doby, kdy měla modlitba své pevné místo ve vašem každodenním životě? V době nouze, nebezpečí, nemoci a strachu ze smrti se modlitba dere zcela samovolně na vaše rty, a stejně je tomu u všech vašich bližních. Jenom se podívejte do novin. Stále znovu tam můžete číst, jak se celá země sjednotila v modlitbě za uzdravení dítěte trpícího takzvanou nevyléčitelnou chorobou, na záchranu horníků zasypaných v hlubinách země nebo za zachování světového míru.

Síly podvědomí vám mohou přivést i ideálního životního nebo obchodního partnera. Když budete naslouhat hlasu podvědomí, najdete ochotné kupce a získáte finanční nezávislost, která vám dovolí jednat podle přání srdce a stát se tím, čím jste si vždy přál být.

Protože se teď naučíte využívat těchto skrytých sil, získáte brzy potřebnou moc a poznání, díky jimž budete moci žít jako pán svého osudu v jistotě, radosti a nadbytku.
Škoda, že miliony hladovějících si nemohou koupit tuto knihu.

Kniha začne být zajímavá, až když autor zanechá barnumského lákání čtenáře a věnuje se výkladu své myšlenky.
Autor přisuzuje podvědomí dokonce jasnovidecké schopnosti.
Trochu mi vadí ilustrativní příklady moci podvědomí ve stylu "... tisíce děkovných dopisů".

Teorie, že podvědomí se snaží splnit naše myšlenky, ať již dobré nebo negativní, mi připadá zajímavá.
Ještě jednou si připomeňme, že podvědomí se ve dne v noci bez ustání stará o stavbu a údržbu vašeho těla, aniž byste ho přitom mohli bezprostředně ovlivnit či tento proces jakkoli vnímat. To také není nutné, protože vy na vědomé rovině nejednátwe s podvědomím, ale s vědomím. Nejprve tedy musíte přesvědčit vědomí o tom. že osud pro vás chystá v každém ohledu jen to nejlepší a zaměřit myšlenky pouze na dobro, krásu, ušlechtilost, pravdu a spravedlnost. Zbudujte své podvědomí na výlučně pozitivním základě v pevné víře, že vaše podvědomí nepřetržitě pracuje na realizaci vašich myšlenek.
"Věř a víra tvá tě uzdraví..."

Autor dokonce trvrdí, že předvídal útok na Pearl Harbour.
V druhé půli knihy tak často cituje Bibli a nabádá k modlení, že to začíná být nudné.

Závěrem: nevěřím všemu co je v knize psáno, ale něco jsem vyzkoušel a fungovalo to. Snad v těch hromadách hlušiny také najdete něco cenného.

28.8.2007