No comment

Zde uvádíme "recenze" bez recenzenta.
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Tomáš Keltner
Transformace vědomí

Nakl. údaje: Praha : Keltner Tomáš, 2008
ISBN 978-80-254-2713-2 (brož.)

Anotace

Zcela novým způsobem vysvětluje autor ve své knize cestu odpoutání se od nadvlády bytostí, které v našem světě působí. Na jednoduchých příkladech z vlastní zkušenosti demonstruje, jak jednat tak, abychom se vymanili z tohoto područí. Nejedná se o pouhé konstatování faktů, ale o podrobný návod, jak získat zpět svou svobodu, která mnoha lidem chybí. Není to náboženský ani filozofický text, přestože se v některých popisech nelze vyhnout jistým paralelám v podobě srovnávacích odkazů. Kniha se dělí na tři hlavní části. První část se zabývá emocemi, přítomností a způsoby jak pozorovat a porozumět té části reality, která je skrytá smyslovému vnímání, přesto přímo ovlivňuje životy lidí.  Nabízí pro někoho nový pohled na svět, ale především popisuje způsob, jak konkrétní vlivy působící na lidskou bytost pozorovat, jak jim rozumět a jak se jimi nenechat ovlivňovat. Svoboda je základním předpokladem k přežití. Druhá část knihy se zabývá tvorbou reality. Popisuje tuto schopnost, kterou má každá lidská bytost. Vysvětluje, co brání ve svobodné možnosti využívat těchto přirozených schopností. Ukazuje vliv energeticko-informačních entit na lidskou bytost , způsob jejich ataků. Objasňuje city, pocity a emoce, práci s vědomím a transformaci uzavřených (blokovaných) energií ve svobodnou vůli. Třetí část knihy popisuje symboliku stvoření této reality a ukazuje různé mystické a náboženské symboly a jejich souvislost s informacemi o základních principech, které tvoří tuto realitu. Kniha obsahuje navíc kapitolu věnovanou dětem a kapitolu věnovanou sexu. V návaznosti na sdělené informace autor popisuje v kapitole o dětech způsob komunikace s dětmi a základní chyby, kterých se dopouští rodiče, které pak mají vliv na sebevědomí v dospělosti. V kapitole věnované sexu autor popisuje s tím spojené zajímavé utajované souvislosti, které ovlivňují náš život. Autor postupně čtenáři odhaluje tajemství, která byla po staletí skryta před širokou veřejností, a uvádí i důvody, které k tomu vedly.
27.9.2008

další informace o knize