Na citáty lze snadno odkazovat stačí uvést adresu www.hint.cz/citaty.htm#číslo

113
„Don’t steal. The government hates competition!“

HINT úvodní strana
112
„Success is the sum of small efforts repeated day in and day out.“

„Úspěch je souhrn malých činů opakovaných každý den.“

Robert Collier
HINT úvodní strana
111
„Education is what remains when you've forgotten what you learned at school.“

Albert Einstein
HINT úvodní strana
110
„Dilino phenel, so džanel, goďaver džanel, so phenel.“

Hlupák říká, co ví, moudrý ví, co říká.

HINT úvodní strana
109
„Horas non numero nisi serena.“

Hodiny se nepočítají, nejsou-li poklidné.

HINT úvodní strana
108
„Jeden jediný doutník v ústech Jamese Bonda je zřejmě účinnější, než stohy papíru popsané protikuřáckou propagandou...“

HINT úvodní strana
107
„Every worthwhile accomplishment has a price tag attached to it. The question is always whether you are willing to pay the price to attain it - in hard work, sacrifice, patience, faith, and endurance.“

John C. Maxwell
HINT úvodní strana
106
„Nejlepší mozky nejsou ve vládě. Kdyby tam nějaké byly, byznys by si je už dávno najal.“

Ronald Reagan
HINT úvodní strana
105
„Budujte své sny nebo si vás někdo najme, abyste mu postavili jeho!“

Cindy Tantum
www.cintamani.cz
HINT úvodní strana
104
„Život je to, co vás míjí, zatímco děláte životní plány.“

HINT úvodní strana
103
„A rose would smell just as sweet if called by any other name...“

Wiliam Shakespeare "Romeo and Juliet"
HINT úvodní strana
102
„Stát je organizace, jejímž prostřednictvím prohnaní jedinci vzbuzují v hlupácích naději, že pro ně chtějí jen to nejlepší.“

Josef Kirschner "Bible egoistů"
HINT úvodní strana
101
„Riskoval jste život, ale co jiného jste dal v sázku? Riskoval jste někdy nesouhlas? Dal jste v sázku své sociální jistoty? Svoji víru? Na riskování pouhého života nevidím nic odvážného. No tak o něj přijdete, a co? Odeberete se do svého nebe a máte navěky vystaráno. Nebo ne? Přijdete si na svou odměnu a nějaké pozemské následky vás pak už nemusí zajímat. Opravdová odvaha znamená dát v sázku něco, co jste až doposud považoval za zcela nezbytné k životu. Skutečná odvaha je riskovat něco, co vás přinutí od základu změnit váš dosavadní způsob myšlení a snažit se pak s nastálými změnami a jejich dalekosáhlými následky vyrovnat. Opravdová odvaha se pozná, až když dá někdo v sázku svůj zaběhnutý životní styl.“

Tom Robbins: Další dálniční atrakce
HINT úvodní strana
100
„Nepovídejte mi nic o zlatých talířích! Když vidíte, z čeho je udělanej talíř, máte malou porci!“

Terry Prachett
HINT úvodní strana
99
„Golf je hra, při které se malý míček snažíme dostat do pravděpodobně ještě menší jamky nástroji k tomu jen velmi špatně se hodícími...“

Winston Churchill
HINT úvodní strana
98
„Vana gloria spica ingens sine grano“
„Planá sláva je jako obrovský klas bez zrna.“
HINT úvodní strana
97
„Intelektuálnost je druh hlouposti.“

Osho
HINT úvodní strana
96
„The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.“

Richard Dawkins
HINT úvodní strana
95
„Si recte memini, sunt cause quinque bibendi: hospitis adventu, presens sitis atque futura, et vini bonita et...quaelibet altera causa.“
"Neklame-li mě paměť, je pět důvodů k pití: příchod hosta, okamžitá či budoucí žízeň, lahodnost vína a...jakýkoliv jiný důvod."

HINT úvodní strana
94
„Gloria vanum et volatile quiddam est auraque mobilius.“
"Sláva je přelud, prchavý a nestálejší než vánek."

HINT úvodní strana
93
„Flagelli plaga livorem facit, plaga autem linguae comminuet ossa.“
"Rána bičem působí modřinu, ale rána jazykem drtí kosti."
HINT úvodní strana
92
„Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině.“

Bernard Shaw
HINT úvodní strana
91
„Casta est, dua nemo rogavit.“

„Poctivá je ta, kterou nikdo nechtěl.“
HINT úvodní strana
90
„Carpite florem - qui, nisi carptus erit, turpiter ipse cadet.“

„Utrhněte květ - nebude-li utrhnut, zbytečně sám opadá.“

Publius Ovidius Naso
HINT úvodní strana
89
„Lidé, kteří jsou tak horliví a ukvapení, aby rozhodovali sporné otázky uváděním autorit, jsou vlastně rádi, když mohou postavit do pole cizí rozum a názor místo svého vlastního, který jim chybí.“

Arthur Schopenhauer
"Spisovatelům a čtenářům"
HINT úvodní strana
88
„Která vláda je nejlepší? Ta, která nás učí, abychom ovládali sebe.“

Johann Wolfgang von Goethe
www.cintamani.cz
HINT úvodní strana
87
„Jsem si jist, že každý pociťuje lítost nad jedincem, který upadl do příkopu na kraji cesty nebo v naší soutěživé společnosti nedokázal udržet krok s ostatními. Můj vlastní soucit však nadto patří i těm milionům neopěvovaných mužů a žen, kteří každé ráno vstávají, posílají děti do školy, odcházejí do práce, snaží se uhradit všechny poplatky za bydlení, platit nehorázné daně, aby umožnili soucítění s méně šťastnými, a kvůli tomu všemu musí obětovat mnohé ze svých tužeb, snů a nadějí. Vláda jim dluží něco lepšího než jen další a další nápady, jak je přimět k tomu, aby sdíleli plody své dřiny s ostatními.“

Ronald Reagan
HINT úvodní strana
86
„If you`re going to spend your life climbing the ladder of success, be sure it is leaning against the right wall.“

Stephen Dovez

HINT úvodní strana
85
"Nerozčilujte se nad jinými, protože jsou jiní. Rozčílí vás snad malý, pokřivený strom v lese, protože není rovný a vysoký jako ostatní stromy? To by bylo přece hloupé. Neposuzujte tedy druhé lidi. Lidé jsou různí. Není třeba zatěžovat se přáním všechny je změnit. Chcete-li něco změnit, tak změňte svou nevědomost v moudrost."

Adžán Čá

HINT úvodní strana
84
"Don't be distracted by criticism. Remember the only taste of success some people have is when they take a bite out of you."

Zig Ziglar
www.cintamani.cz

HINT úvodní strana
83
Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.

Konfucius

HINT úvodní strana
82
Aetate fruere - mobili cursu fugit.
Užívej života - pádí jak zběsilý.


HINT úvodní strana
81
Acidit in puncto quod non speratur in anno.
V mžiku stane se to, v co nedoufáš léta.


HINT úvodní strana
80
Na cestě ke slávě zachovej inkognito.

Stanislaw Jerzy Lec

HINT úvodní strana
79
"You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try."

Beverly Sills, Opera Singer
www.cintamani.cz

HINT úvodní strana
78
Nechoď ve šlépějích velikánů, utopíš se v nich.

Stanislaw Jerzy Lec

HINT úvodní strana
77
V době temna je těžké schovat se do stínu.

Stanislaw Jerzy Lec

HINT úvodní strana
76
Ukaž svoje nitro, ale neobnažuj se.

Stanislaw Jerzy Lec

HINT úvodní strana
75
Květy lásky nevadnou. Některé můžete hodit čerstvé ještě na její hrob.

Stanislaw Jerzy Lec

HINT úvodní strana
74
Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme.

Pablo Picasso

HINT úvodní strana
73
Je těžké být dvojsmyslným v době, kdy slova nic neznamenají.

Stanislaw Jerzy Lec

HINT úvodní strana
72
"Vždy se najdou Eskymáci, kteří vypracují pro obyvatele Konga pokyny, co dělat v době velkých veder".

Stanislaw Jerzy Lec

HINT úvodní strana
71
Dělat si starosti je nebezpečný sport.

George Horace Lorimer

HINT úvodní strana
70
Nejsilnějším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem.

Winston Churchill

HINT úvodní strana
69
Dvou věcí si nikdy nesmíš všímat: utrhání a pochlebenství. První ti totiž nemůže uškodit a druhé pomoci.

George Horace Lorimer

HINT úvodní strana
68
Vzdělání je jediné, čeho může člověk dostat tolik, kolik si ho chce nabrat.

George Horace Lorimer

HINT úvodní strana
67
Nemyslí-li hoch a děvče na peníze před svatbou, budou o nich muset až příliš mluvit po obřadu.

George Horace Lorimer

HINT úvodní strana
66
„Můžeme omlouvat poměry, ale nemůžeme omlouvat lidi. Poměry celkem za nic nemohou, ale lidé mohou za poměry, které jsou.“

Karel Čapek

HINT úvodní strana
65
Socialista je člověk, který Vám dá peníze v nouzi, do které byste se nikdy nedostali, kdyby vám je předtím nesebral.

MUDr. Miroslav Macek


HINT úvodní strana
64
Bůh není osoba, ale zážitek samého života.

Osho

HINT úvodní strana
63
Intelektuálnost je druh hlouposti.

Osho

HINT úvodní strana
62
Jaký je účel meditace? Co tím získáte? Jaký účel má tanec? ... Žádný. Tanec nemůžete jíst, nemůžete pít, tanec vás před ničím nechrání. Zdá se, že je k nepotřebě. Vše, co je krásné a opravdové, je k nepotřebě.

Osho

HINT úvodní strana
61
Všickni jsme lidé, jen pan farář je člověk.

staré české přísloví
MUDr. Miroslav Macek


HINT úvodní strana
60
Není těžší nůše nad prázdné břicho.

staré české přísloví
MUDr. Miroslav Macek


HINT úvodní strana
59
„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě;
abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině;
abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve rozvíjet svůj osobní život;
musíme udělat pořádek ve svém srdci.“

Confucius
www.cintamani.cz

HINT úvodní strana
58
U mladých dívek nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu.

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

HINT úvodní strana
57
"Kdybych věděl, že za tři hodiny umřu, udělalo by to na mě jen velmi malý dojem."

Albert Einstein (1879 - 1955)

HINT úvodní strana
56
Mohamed pravil: žen měj kolik chceš, však víno nepij žádné, domnívaje se, že střízlivého víc než jednu ženu míti nenapadne.

Jan Neruda
MUDr. Miroslav Macek


HINT úvodní strana
55
"As you grow older, you'll find the only things you regret are the things you didn't do."

Zachary Scott, 1914-1965
www.cintamani.cz

HINT úvodní strana
54
Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozložení bohatství.
Socialismu je naproti tomu vlastní jedna ctnost: rovnocenné rozložení bídy.

Winston Churchill

HINT úvodní strana
53
Dnešní mládeš je hrozná. Ale nejhorší je, že k ní už nepatříme.

Pablo Picasso

HINT úvodní strana
52
"If you`re going to spend your life climbing the ladder of success, be sure it is leaning against the right wall.“

Stephen Dovez
www.cintamani.cz

Titulní strana HINT
51
Co s mocnějším dobudeš, nerovný díl mít budeš.

staré české přísloví
MUDr. Miroslav Macek


HINT úvodní strana
50
"When you have a dream, nothing gets in your way. When you don't have a dream, everything gets in your way."

Tom Paredes
www.cintamani.cz

Titulní strana HINT
49
Kravinec: Plesk! Tak, teď jsem plně rozvinul svou osobnost.

Z bajek Karla Čapka
MUDr. Miroslav Macek


HINT úvodní strana
48
Víc můž s hrstí moci nežli s pytlem práva.

staré české přísloví
MUDr. Miroslav Macek


HINT úvodní strana
47
"Persistent people begin their success where others end in failure."

Edward Eggleston
www.cintamani.cz

Titulní strana HINT
46
"The quality of a leader is reflected in the standards they set for themselves"

Ray Kroc
www.cintamani.cz

Titulní strana HINT
45
Vždy je lepší být souzen dvanácti, než nesen čtyřmi.

Americké přísloví

Titulní strana HINT
44
To nejhorší, co člověka může v životě potkat, je střet s člověkem, který ze Sokratovy věty "Vím, že nic nevím" usoudí, že Sokrates nic nevěděl.

MUDr. Miroslav Macek


Titulní strana HINT
43
Starý přítel a staré víno řídko chybují.

české přísloví

Titulní strana HINT
42
In the European Union the deficit of democracy is not a bug, it is a feature.

přísloví

Titulní strana HINT
41
Kup, čeho nepotřebuješ, a brzo prodáš, bez čeho nelze.

české přísloví

Titulní strana HINT
40
Bos chodívá, komu celá ves boty kupuje.

přísloví

Titulní strana HINT
39
You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you do not try.

Beverly Sills
www.cintamani.cz

Titulní strana HINT
38
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.

Michelangelo
www.cintamani.cz

Titulní strana HINT
37
Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiný výsledek.

Benjamin Franklin

Titulní strana HINT
36
"Demokracie nemůže existovat jako permanentní forma vlády - může trvat pouze tak dlouho, nežli voliči zjistí, že si mohu dovolit odhlasovat velkorysé výhody na účet státní pokladny. Od této chvíle hlasuje většina vždy pro ty kandidáty, kteří jí slibují nejvíce požitků z veřejných financí. Proto demokracie vždy zkolabuje kvůli nedostatku finanční odpovědnosti... průměrná doba trvání vrcholu velkých světových civilizací byla přibližně dvě století... všechny postupně procházely těmito stádii:
od otroctví k víře,
od víry k odvaze,
od odvahy ke svobodě,
od svobody k hojnosti,
od hojnosti k sobectví,
od sobectví k sebeuspokojení,
od sebeuspokojení k apatii,
od apatie k závislosti,
od závislosti zpět k otroctví."

Sir Alex Fraser Tytler (1747- 1813)
www.cintamani.cz

Titulní strana HINT
35
Neviděli jsme politiku skrytou za mnišskými róbami a rozesmátými obličeji a mysleli jsme si, že pokud jsou dokonalá učení, musí být takoví i učitelé.

Lama Ole Nydahl

Titulní strana HINT
34
Bude-li ti někdo násilím překážet, smiř se s tím a nermuť se, a zároveň užij této překážky k osvědčení jiné ctnosti.

Marcus Aurelius

Titulní strana HINT
33
Zdá-li se něco nezdolné právě tobě, z toho ještě nesuď, že je to nad lidskou možnost.

Marcus Aurelius

Titulní strana HINT
32
Najděte si nějaký opuštěný ostrov a ihned se tam vydejte. A ne, abyste se otáčeli!

James Thurber

Titulní strana HINT
31
Neběháš-li, nemáš; nehledáš-li, nenajdeš.

František Ladislav Čelakovský "Mudrosloví národu slovanského ve příslovích"

Titulní strana HINT
30
Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Martialis
Titulní strana HINT
29
Život je tragedií pro člověka, který cítí a komedií pro člověka, který myslí.

Horace Walpole

Titulní strana HINT
28
Reformou kalendáře těhotenství nezkrátíš.

MUDr. Miroslav Macek


Titulní strana HINT
28
Rádi bychom považovali politiku za určitou práci, která se koná stejně pozorně a věcně, jako my konáme svou a jako žádáme od svého krejčího nebo zámečníka; rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás poveze tam, kam jsme si koupili lístek. Nepleteme se zámečníkovi do jeho práce, ani strojvůdci do jeho řízení; předpokládáme prostě, že rozumí své věci a že si z nás nedělá blázny! Náš život by byl neobyčejně trpký, kdybychom k nim nemohli mít této důvěry. Nuže, náš politický život je v tomto smyslu velmi trpký. Máme ponižující vědomí, že s námi političtí lidé dělají, co jim je libo. Jsme jim dobří jen k tomu, abychom jim odevzdali hlas; vše další, co nám demokracie dává, je politická bezmoc. Sneseš takovou bezmoc, pokud je demokracie v pořádku; ale dusíš se jí, jakmile si uvědomuješ, že demokracie jde špatnými cestami.

Karel Čapek

Titulní strana HINT
27
Dokud dýchám, doufám. Cicero
Titulní strana HINT
26
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.

Karel Čapek

Titulní strana HINT
25
Je nejvhodnější zemřít, dokud život nemrzí. Publius Syrus Vše své nesu s sebou. Cicero
Titulní strana HINT
24
Cítím-li se nemocen, jdu ke svému lékaři, který mne vyšetří a předepíše léky a já mu pak zaplatím, neboť i lékař chce žít. Zajdu pak do lékárny, léky si vyzvednu a též zaplatím, neboť i lékárník chce žít. Pak se vrátím domů a léky vyhodím, neboť i já chci žít.

G. B. Shaw

Titulní strana HINT
23
Reálné volby dopadnou stejně vždy jinak a stejně vždy ještě mizerněji, než jsme pesimisticky předpokládali.

MUDr. Miroslav Macek


Titulní strana HINT
22
Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist.

Albert Einstein

Titulní strana HINT
21
Připustíme-li podle zásad čisté demokracie, že blbec má stejnou hodnotu jako nadaný člověk, pak musíme jít ještě dál a připustit, že dva blbci jsou víc než jeden talentovaný člověk.

Leo Szillard

Titulní strana HINT
20
Dejme se snadno ohýbat, aby nás nezlomili. Augustinus
Tam, kde statné dubisko vyvrátí se i s kořeny, osika se toliko ohne.

přísloví

Titulní strana HINT
19
Každé povolání je spiknutí proti laikům.

G. B. Shaw

Titulní strana HINT
18
Opustíš-li se sám, nepomůže ti nikdo.

Nicolló Machiavelli

Titulní strana HINT
17
Lidé se často podobají malým dravým ptákům, kteří pronásledují svoji kořist tak chtivě, že nepozorují, jak se nad nimi vznáší větší dravec.

Nicolló Machiavelli

Titulní strana HINT
16
Obtížní lidé jsou spíš zmatení než zlí a když nám jdou na nervy už po pár minutách, uvědomme si, že oni jsou sami se sebou dvacetčtyři hodin denně. Pokud jim k takovému utrpení budeme chtít přidat ještě další, bude to minimálně nesportovní.

Lama Ole Nydahl

Titulní strana HINT
15
Úvěry by byly mnohem méně přitažlivé, kdyby se nazývaly pravým jménem, totiž dluhy.

Henry Hazlitt

Titulní strana HINT
14
Hlavní ekonomickou funkcí vlády je stimulovat a udržet svobodný trh. Když Alexandr Veliký navštívil v Korintu filosofa Diogena a zeptal se ho, co by pro něj mohl udělat, Diogenes odvětil: Ustup mi ze slunce. Ustoupit ze slunce, to by měl každý občan žádat od své vlády.

Henry Hazlitt

Titulní strana HINT
13
Vše, co dostáváme, musí být nějakým způsobem zaplaceno. Svět je ovšem plný takzvaných ekonomů, kteří vymýšlejí celou řadu způsobů, jak získat něco za nic.

Henry Hazlitt

Titulní strana HINT
12
Buddhismus může být do jistého stupně ukázán, potom však musí být pomocí opravdové píle uskutečněn a prožit.

Leopold Procházka "BUDDHA a jeho učení"

Titulní strana HINT
11
Pokud mám blýskající se předmět v trávě za diamant, budu hledět se ho zmocnit, budu o něj bojovat, možná dokonce i na život a na smrt. Jakmile jsem však poznal, že je to kapka rosy, ve které se odráží paprsek slunce, přestanu se o ni starat věda, že je bez ceny - vždyť stačí závan větru nebo malý pohyb a je ta tam. A právě to se děje skutečnému mysliteli se světem a jeho hodnotami, ať mají jakékoli jméno; neobstojí před jasným a pronikavým pozorováním. Bída pomíjivosti se mu ujasní: skutečně to všechno vůbec nestojí za námahu!

Leopold Procházka "BUDDHA a jeho učení"

Titulní strana HINT
10
Láska je jako život: trvá-li příliš dlouho, zmizí slasti a zůstanou strasti.

Francois la Rochefoucauld

Titulní strana HINT
9
Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných.
Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných.
Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných.

Michael Howard

Titulní strana HINT
8
Myslím, že to nejhezčí, co si člověk může pořídit, je zážitek. To je moje životní krédo. Protože třeba oproti hodinkám, autu nebo mobilu vás o zážitek může připravit akorát skleróza. A to vám už zase bude úplně fuk.

Janek Ledecký

Titulní strana HINT
7
Ať už muž získal svou horlivostí jakýkoliv majetek, pokud jej získal spravedlivě a správnými prostředky, ochraňuje a střeží své jmění před zloději, ohněm, záplavami, zle smýšlejícími dědici nebo příbuznými a někdy i před králem nebo, jak bychom řekli dnes, před vládou. To se nazývá úspěšná obezřetnost.

Nyanasatta Thera

Titulní strana HINT
6
Mají-li spolu lidé dobře vycházet, je nezbytné, aby si každý zachoval svoji svobodu.

Francois la Rochefoucauld

Titulní strana HINT
5
Jestli se zítra zřítím, byla mi každá hodina strávená v nekonečné svobodě nad oblaky vzácnější než padesát let, které bych prožil v měšťácké průměrnosti tady na zemi.

Charles Lindbergh

Titulní strana HINT
4
Protože v žádném okamžiku svého života nevíme, jestli zažijeme následující okamžik, musíme každý moment života procítit jako jedinečný žážitek.

Josef Kirschner

Titulní strana HINT
3
The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.

Franklin D. Roosevelt

Titulní strana HINT
2
K tomu, abych mohl mít to, co bych mít chtěl, se musím naučit odříkat si to, co mít nemohu.

Josef Kirschner

Titulní strana HINT
1
Musíme mít na paměti, že nespravedlivá kritika je často přestrojená pochvala - mrtvého psa nikdo nekopne. Taková neoprávněná kritika jenom dokazuje, že jsme někdo, na kom záleží, a že někteří lidé nalézají uspokojení v tom, když snižují ty, kdo stojí výš než oni.

Nyanasatta Thera